Finnish Writers
Bagge, Tapani
Koskinen, Juha-Pekka
Leinonen, Anne
Mäkelä, J. Pekka
Peltoniemi, Sari

Välkommen!

Ett liv i den moderna världen, historisk fiktion, ursprunglig fantasi - välkommen att möta finsk litteratur och finska författare!

Finnishwriters.com grunades på hösten 2007. Den kommer att presentera finska författares arbete, med exempel på deras texter och personlig information.

Dess mål är att vara en direkt kanal mellan författare, förläggare och andra verksamma på det t litterära fältet.

Den drivande kraften bakom dessa sido är en grupp av finska författare, som själva vill aktivt närma sig alla litteraturens vänner i Europa - och
i hela världen, för den delen. Dessa sidor kommer att utvidgas så smånigom, genom att presentera nya författare och nytt material på olika språk. De innehåller redan författare och texter representerande olika litteratur genrer från barnlitteratur till science fiction.

 

Bagge, Tapani
Bagge, Tapani
Koskinen, Juha-Pekka
Koskinen, Juha-Pekka
Leinonen, Anne
Leinonen, Anne
Mäkelä, J. Pekka
Mäkelä, J. Pekka
Peltoniemi, Sari
Peltoniemi, Sari